ม่านพีวีซี
ม่านพีวีซี

ประตูม่านแบบบานฟิก

การติดตั้งประตูม่าน มีประโยขน์หลายด้าน อาทิ เพื่อป้องกัน ฝุ่น ลม หรือ เสียง และยังป้องกันแมลงในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับม่านสีเหลือง นอกจากนี้ม่านริ้วพีวีซี ยังสามารถเก็บอุณหภูมิได้จึงเป็นที่นิยมสำหรับห้องเย็น ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและยินดีเสนอราคา ในการติดตั้งประตูม่าน

คำอธิบาย

การติดตั้งม่านประตูบานฟิก เหมาะสำหรับประตูทั่วไป ลูกค้าสามารถเลือกชนิดม่านเพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน บริษัทมีบริการติดตั้งประตูม่าน รวมถึงการประเมินราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

ตราดอกบัว