NR RUBBER SHEET หรือ ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเหนียว ความทนทาน แต่ไม่สามารถใช้กับงานที่ต้องสัมผัสน้ำมัน หรือของเหลวที่มีขั้ว เช่น อะซิโตน แอลกอฮอลล์ ยางธรรมชาตจะทนทานต่อ กรดเจือจาง และด่างเจือจางได้ดี แต่จะไม่ทนต่อน้ำมันปิโตรเลียมหรือตัวทำละลายที่มีขั้ว อุณหภูมิการใช้งานประมาณ -5 – 70 องศาเซลเซียส

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ทางบริษัท มีจัดจำหน่าย ทั้งแบบม้วน (ความยาว 10 เมตร) และเเบ่งตัดเป็น เมตร โดยมีหน้ากว้างที่ขนาด 1ม. , 1.2ม. , 1.5 ม.