Klingerit

Klingerit เป็นปะเก็นแผ่นใยหิน ทนความร้อนรุ่นสูงสุด สำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะเหมาะกับการใช้งานกับไอน้ำ
ในทุกสภาวะ รวมถึงเหมาะกับการใช้งานกับ Compressed Air และก๊าซต่างๆ รวมถึง ใช้ได้กับสารอินทรีย์ต่างๆ

รหัสสินค้า: KGR0222 หมวดหมู่: