Klinger 100

ประเก็นคุณภาพสำหรับงานน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ประกอบด้วยคริสโตไลท์ แอสเบสทอส และ SBR

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ทางบริษัท มีจำหน่ายปะเก็นทั้งแบบแผ่นเต็ม ขนาด 1.5ม * 2ม. มีความหนา 3.0 มม. หรือ ถ้าลูกค้าสะดวกใช้งาน ให้ทางบริษัทเราตัดตามขนาดหน้าแปลน JIS , DIN , ANSI …