เครื่องร่อน ลูกค้าสามารถเลือกได้ตั้งแต่ ขนาด เครื่อง 60ซม. ,80ซม. , 100ซม. , 120 ซม. , 150 ซม. , และ 200 ซม. … และลูกค้าสามารถกำหนด ชั้นการการกรอง ว่าต้องการการคัดขนาดกี่ชั้น หรือต้องการเป็นแบบแผ่นสแตนเลสเจาะรู หรือ แบบตะแกรงลวดสาน ทั้งนี้ บริษัท รับออกแบบ และผลิตตะแกรงกรอง หรือ ตะแกรงสั่น เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานของลูกค้า และลูกค้าสามารถสั่งตะแกรงสั่นเพื่อเป็นตะแกรงสำรองสำหรับงานลูกค้าได้