เครื่องร่อนสแตนเลส (แบบมีล้อ)

เครื่องร่อนสแตนเลส นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรม น้ำตาล , แป้ง , ผงปรุงรส , ปุ๋ย ,และอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากตัวเครื่อง สามารถคัด – แยกขนาด แมททีเรียล หรือวัตถุดิบที่ค่อนข้างแม่นยำ และสะดวกรวดเร็ว ทำให้ไม่เสียเวลาในการผลิตสำหรับการคัดแยก

คำอธิบาย

เครื่องร่อนสแตนเลส ลูกค้าสามารถเลือกขนาดที่ต้องการได้ ตั้งแต่ 600 มม. ,800 มม. , 1000 มม. , 1200 มม., 1500 มม., 1800 มม. , 2000 มม. โดยลูกค้าสามารถระบุได้ ว่าต้องการวัสดุ เป็นแบบเหล็ก หรือแบบสแตนเลส และลูกค้าสามารถบอกถึงความต้องการของช่องตะแกรง ที่จะคัดแยกได้ว่าต้องการเป็นแผ่นสแตนเลสเจาะรู สำหรับงานที่ต้องการความคงทน หรือต้องการตะแกรงสแตนเลส สำหรับงานที่ต้องการอัตราการโฟล์วที่รวดเร็วกว่า ลูกค้าสามารถเพิ่มล้อสแตนเลส เพื่อสะดวกในการใช้งาน หรือการเคลื่อนย้ายได้ไวกว่า