รับตัดงานเลเซอร์ (แผ่น)

รับตัดงานเลเซอร์ โดยเหล็กแผ่นสามารถตัดได้หนาสุด 12 มม. สแตนเลสแผ่นตัดได้หนาสุด 6มม.

คำอธิบาย

บริษัทสามารถตัดตามขนาด-แบบชิ้นงานของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถให้ทีมงานของเราช่วยเขียนแบบได้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า