Ask a Question

ม่านพีวีซี เหลืองขุ่น

ม่านเหลืองพีวีซีขุ่น เพื่อสำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ลักษณะสีขุ่น ไม่สามารถมองผ่านได้

General Inquiries

There are no inquiries yet.

ม่านเหลืองขุ่น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่สามารถมองทำลุผ่านด้านในได้ สามารถติดตั้งได้ในอุตสาหกรรม อาหาร  ยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

Share This