ม่านพีวีซี เหลืองขุ่น

ม่านเหลืองขุ่น มีความหนาที่ 2.0 มม.และ 3.0 มม.โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดม่านที่เหมาะสมกับประตูได้ ทางบริษัท มีทีมรับออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาประตูม่านริ้ว

ม่านเหลืองพีวีซีขุ่น เพื่อสำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ลักษณะสีขุ่น ไม่สามารถมองผ่านได้

ข้อดีของสีเหลือง คือเป็นสีที่แมลงมองไม่เห็น ทำให้ม่านสีเหลืองเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งพิมพ์ ยา และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม

ม่านเหลืองขุ่น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่สามารถมองทำลุผ่านด้านในได้ สามารถติดตั้งได้ในอุตสาหกรรม อาหาร  ยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ