ม่านพีวีซี ทนเย็นเรียบ

ม่านพีวีซีทนเย็น กันกระแทก ด้วยวัสวุที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณภูมิ -45องศา ทำให้ม่านสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น และสันกันกระแทก จะช่วยเพิ่มอายุของม่าน

ม่านพีวีซีทนเย็น กันกระแทก ด้วยวัสวุที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุณภูมิ -45องศา ทำให้ม่านสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น