ม่านพีวีซี
ม่านพีวีซี

ม่านพีวีซีใสกันกระแทก

ม่านริ้วพีวีซีกันกระแทก เหมาะสำหรับติดตั้งประตูที่ มีรถโฟล์คลิฟท์ผ่านเข้าออก เพื่อเพิ่มความทนทานของม่าน โดยแรงปะทะที่จะโดนม่านจะโดนสันของม่านก่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของม่านให้ยาวนานขึ้น

ม่านริ้วพีวีซีกันกระแทก เหมาะสำหรับติดตั้งประตูที่ มีรถโฟล์คลิฟท์ผ่านเข้าออก เพื่อเพิ่มความทนทานของม่าน โดยแรงปะทะที่จะโดนม่านจะโดนสันของม่านก่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของม่านให้ยาวนานขึ้น