ตะแกรงร่อน หรือ ตะแกรงเทสท์ในห้องแลป ใช้เพื่อการทดลองคัดขนาดสำหรับงานวางแผนการผลิต โดยสามารถเลือกขนาดตะแกรงร่อน ได้ 2 ขนาด คือขนาด 8" และ 12 " และสามารถเลือกขนาด ช่องได้ตั้งแต่ 12 มม. - 0.026 มม.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ตะแกรงร่อน”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ตะแกรงร่อน หรือ ตะแกรงเทสท์ในห้องแลป ใช้เพื่อการทดลองคัดขนาดสำหรับงานวางแผนการผลิต โดยสามารถเลือกขนาดตะแกรงร่อน ได้ 2 ขนาด คือขนาด 8″ และ 12 ” และสามารถเลือกขนาด ช่องได้ตั้งแต่ 12 มม. – 0.026 มม.