ตะแกรงสเตนเลส
ตะแกรงสเตนเลส
ตะแกรงสเตนเลส
ตะแกรงสเตนเลส
ตะแกรงสเตนเลส

ตะแกรงคัดขนาด แบบพับขอบ

ตะแกรงคัดขนาดแบบพับขอบ ใช้สำหรับเครื่องFine Seive  ตะแกรงประเภทนี้สามารถแจ้งขนาดตามความต้องการที่เหมาะสมกับเครื่อง และสามารถเลือกตะแกรงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ตะแกรงคัดขนาดแบบพับขอบ ใช้สำหรับเครื่องFine Seive  ตะแกรงประเภทนี้สามารถแจ้งขนาดตามความต้องการที่เหมาะสมกับเครื่อง และสามารถเลือกตะแกรงเพื่อความสะดวกในการใช้งาน