ประตูรางม่านพับเก็บด้านข้าง

การติดตั้งประตูม่าน มีประโยขน์หลายด้าน อาทิ เพื่อป้องกัน ฝุ่น ลม หรือ เสียง และยังป้องกันแมลงในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับม่านสีเหลือง นอกจากนี้ม่านริ้วพีวีซี ยังสามารถเก็บอุณหภูมิได้จึงเป็นที่นิยมสำหรับห้องเย็น ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาและยินดีเสนอราคา ในการติดตั้งประตูม่าน

คำอธิบาย

งานติดตั้งประตูบานม่านพับ หรือ Accodion PVC Strip 

เหมาะสำหรับงานประตูที่ต้องการติดม่านเพื่อป้องกันฝุ่นละออง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการสามารถเปิดประตูเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสินค้า โดยประตูลักษณะนี้จะสามารถเก็บม่านไว้ด้านข้างเมื่อต้องการใช้ประตูโดยรางม่านสามารถพับเก็บได้ที่ด้านข้าง ไม่เปลืองพื้นที่ ทางบริษัท ยินดีรับออกแบบและติดตั้งประตูม่านชนิดนี้โดยผู้มีความเชี่ยวชาญ