ยาง

ยางอุตสาหกรรม ใช้งานได้หลากหลายตามรูปแบบ และคุณลักษณะเคมีส่วนผสม โดยทั่วไป สามารถนำมาใช้เป็นปะเก็น หรือ ซีล สามารถจัดแบ่งคุณลักษณะตามการใช้งานที่มีเคมีเป็นส่วนประกอบ

Showing all 7 results