ปะเก็น

ปะเก็น ใช้เพื่อป้องกันการรั่วซึม สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานน้ำ งานสตรีม งานน้ำมัน สารเคมี และอื่นๆ

Showing all 9 results