บริษัท ไทยพีชเทค จำกัด ได้จัด Office Outing ที่จังหวัดกาญจนบุรี และพักที่ Lake Heaven Resort and Park กับภาพบรรยากาศความสนุก