บริษัท ไทยพีชเทค ขอแจ้งปิดทำการ ในวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ โดยจะกลับมาเปิดทำการในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ค่ะ