บริษัท ไทยพีชเทค จำกัด ได้มีโอกาสบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคม และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านในการต่อสู้โรคร้ายค่ะ