เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทางบริษัท ไทยพีชเทค จำกัด ได้มีโอกาสร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับน้องๆ นักเรียน ที่โรงเรียน เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอยุธยา ทางบริษัท ขอร่วมแสดงความยืนดีกับน้องๆ ที่ได้รับทุนครั้งนี้ด้วยนะคะ และเราขอเป็นกำลังใจให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะ