ทางบริษัท ไทยพีชเทค จำกัด เพิ่งได้รับอนุมทนาบัตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการร่วมบริจาคเงิน เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือสังคม ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ กับบริษัท ไทยพีชเทค จำกัด กันนะคะ