บริษัท ไทยพีชเทค ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อการรักษาโรคและ

เชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ บริษัท ไทยพีชเทค ได้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ สู้เพื่อ ประชาชนที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยนะคะ