ภาพกิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 ที่บริษัท ไทยพีชเทค จำกัด สำหรับน้องๆ ลูกหลานพนักงาน ^ ^ ขอให้น้องเป็นเด็กดี ของคุณพ่อคุณแม่ และตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ