บริษัท ไทยพีชเทค จำกัด มีการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงาน ได้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพ ภายในบริษัท

และยังร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็ก ได้มีความสุขในวันสงกราต์อีกด้วยค่ะ